Eduskunta etsii vastuunkantajia

Eduskunta säätää Suomen kaikki lait ja päättää valtion budjetista. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin. Eduskunta hakee vaaleilla kahtasataa kansanedustajaa Kansanedustajat valitaan vaaleilla. Työnantajana ovat Suomen kansalaiset. Valitut kansanedustajat osallistuvat lainsäädännön uudistamiseen, valtion budjetin valmisteluun ja valtiolliseen päätöksentekoon. He ovat myös …

Seurakuntavaalit – demokraattisen vaikuttamisen paikka

Kirjoitus julkaistu alun perin Satakunnan Kansassa 15.11.2022, https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009200988.html Luterilainen kirkko on merkittävä suomalainen yhteiskunnallinen toimija. Lisäksi se on toinen Suomen valtiokirkoista. Kirkon asioista päättää seurakuntavaaleissa valittava kirkolliskokous. 20.11 pidettävät seurakuntavaalit tarjoavatkin tärkeän tilaisuuden vaikuttaa demokraattisesti suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Kirkko on keskeinen kulttuurillisen perinnön ylläpitäjä. Vanhimmat Suomen kirkot periytyvät jo katoliselta keskiajalta, kun Suomi tuli osaksi …

Aluevaalit – mahdollisuus demokraattiseen vaikuttamiseen

Sosiaalipalveluiden, terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen järjestäminen vaatii valtavia taloudellisia voimavaroja. Perustettavat hyvinvointialueet saavat vuodessa käyttöön 20 mrd e hyvinvointipalveluihin, ja ne tulevat työllistämään 173 000 henkilöä. Miten näistä hyvinvointivaltion peruspalveluista ja valtavista summista päätetään? Edustuksellinen demokratia: aluevaltuusto ja -hallitus Aluevaltuusto käyttää korkeinta valtaa hyvinvointialueella. Se päättää sosiaalipalveluiden, terveydenhoidon ja pelastuslaitoksen järjestämisestä. Sen tehtäviin kuuluu päättää hyvinvointialueen strategiasta …

Aluevaalit – hyvinvointivaltion valta on jaossa

Sote-reformi on yksi itsenäisen Suomen isoimmista hallintouudistuksista. Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä palokunnat siirretään kunnilta läänin kokoisille hyvinvointialueille. Reformin tavoitteena on taata tasa-arvoiset palvelut kaikille ja rajata kustannuksia, kun väestö ikääntyy ja keskittyy kaupunkeihin. Aluevaaleissa on siis runsaasti valtaa jaossa. Perustettavat aluevaltuustot määrittävät hyvinvointivaltion tulevaisuutta, kun uusia läänitason sosiaalipalveluita ryhdytään rakentamaan. Valtuustot päättävät mm. palveluiden järjestämisestä …

Aluevaalit – valitaan päättäjät rakentamaan tasa-arvoa

Suomalainen hyvinvointivaltio on ollut menestystarina. Valtiomme ja sen hyvinvointi, demokratia ja koulutus ovat onnistuneet vaikeinakin aikoina edistymään nykyiseen upeaan tulokseen. Meillä on ollut matkassa onnea ja onnea myös johtajien, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden suhteen. Demokratiassa olemme löytäneet uusia tapoja syventää ja parantaa kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa arkeemme ja se on ollut toimiva ratkaisu. Hyvä, turvallinen arki …

Suomalaisuus on reilua peliä

Yhteiskunnan perusta on nykyisin murroksessa. Olemme siirtyneet globaalin verkostoyhteiskunnan aikaan. Taloudellinen toiminta on järjestäytynyt ylikansallisiksi verkostoiksi. Kaupungit, tieto- ja palvelutyö ovat nousseet talouden keskiöön. Ihmisten sivistystaso on kasvanut, ja maahanmuutto muuttaa yhteiskuntia. Vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon kaltaiset länsimaiset perusarvot ovat ankkuroituneet Suomeen arvojen liberalisoituessa ja yhteiskunnan kehittyessä. On siis aika määritellä suomalaisuus uudelleen reilun pelin …

Oppitunteja disinformaatiosta

Suomen Operaatio Libero on valmistellut kolme oppituntia netin disinformaatiosta. Tunnit opettavat informaatiolukutaitoa ja kriittistä ajattelua, ja ne sopivat hyvin esim. äidinkielen, historian tai yhteiskuntaopin opetukseen. Tunnit on suunnattu etupäässä lukioon ja ammattikouluun, mutta niitä voi käyttää myös yläkoulussa. Laitamme oppimateriaalit vapaasti jakoon. Näitä tunteja ja tuntisuunnitelmia saa käyttää vapaasti kouluopetuksessa. Kalvoista on sekä pidemmät että …

Vieraskynä: Vaalivilppiväitteet kuntavaaleissa 2021

Janne ”Rysky” Riiheläinen Jos joku on perehtynyt tai osallistunut suomalaisten vaalien järjestämiseen, tietää hyvin, miten hajautettu organisaatio on ja monien ihmisten käsien, silmien ja tarkistusvaiheiden läpi kulkeva laskujärjestelmä on. Suomalainen virkakoneisto tekee myös valtavan valmistelutyön toimivien ja rehellisten vaalien toteuttamiseksi. Äänestyspaikalla toimintaa pyörittävät puolueiden nimittämät kansalaiset. Ennen on ehdokkaat ja heidän lähiomaisensa saivat olla vaalilautakunnissa, …

Risto Rajalan haastattelu: Kunnan tehtävät ja bisnesyhteistyö

Kuntavaaleissa on hämärtynyt, mitkä asiat kuuluvat kunnalle, valtiolle ja EU:lle. Kunnan talous ja yhteistyö liike-elämän kanssa on yksi kunnan toiminnan peruskysymyksistä. Risto Rajala oli Suomen Operaatio Liberon haastattelussa näistä aiheista.

Mistä EU-elvytysrahastossa on kyse?

EU:n elvytysrahastosta on käyty kiistaa Suomessa. Miten elvytysrahasto hyödyttää Suomea ja Eurooppaa? Miten se rakentaa Suomeen avointa yhteiskuntaa? Miten se modernisoi taloutta? Suomen Operaatio Liberon Lauri Snellman haastatteli ekonomisteja Anni Marttista ja Vesa Vihriälää Eurooppanuorten auttaessa haastatteluiden järjestämisessä.