Eduskunta etsii vastuunkantajia

 • Eduskunta säätää Suomen kaikki lait ja päättää valtion budjetista.
 • Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa.
 • Eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin.

Eduskunta hakee vaaleilla kahtasataa kansanedustajaa

Kansanedustajat valitaan vaaleilla. Työnantajana ovat Suomen kansalaiset. Valitut kansanedustajat osallistuvat lainsäädännön uudistamiseen, valtion budjetin valmisteluun ja valtiolliseen päätöksentekoon. He ovat myös alueensa edustajia ja kansainvälisiä toimijoita. Iso osa kansanedustajan viikosta kuluu valiokunnissa ja täysistunnoissa. Kansanedustaja tekee työtä myös Eduskuntatalon ulkopuolella, hän edustaa puoluettaan ja vaalipiiriään ja hänen odotetaan olevan hyvin perillä oman alueensa asioista. Kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido siinä muut määräykset. Hänen on esiinnyttävä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä.

Puolueet ovat asettaneet ehdokkaat, joilta edellytetään

 • 18v ikää,
 • Suomen kansalaisuutta
 • vaalikelpoisuutta (on äänioikeutettu, ei ole vajaavaltainen).

Demokraattisesti toimivan puolueen tunnistaa siitä, että jäsenet ovat valinneet sen johdon, ja sillä on yleispoliittinen ohjelma.

Ehdokkaan tulee olla sitoutunut

Kansanedustajan 4-vuotiskaudella tapahtuu uusia, odottamattomia ja vääjäämättömiä asioita, joihin valtion ja kansanedustajan on reagoitava. Valtiolaiva, edustuksellinen demokratia, on raskas ja kääntyy hitaasti, koska kuultava muita toimijoita, noudatettava omaa lainsäädäntöään ja maan ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia. Ehdokas joka pyrkii tosissaan kansanedustajaksi

 • ymmärtää valtionhallinnon toiminnan ja rakenteen pääpiirteissään
 • tietää perusasiat budjetoinnista ja lainsäädännöstä
 • on sitoutunut (tai ota selvää mihin ns. sitoutumaton on sitoutunut!)
 • on yhteistyökykyinen, eli neuvottelutaitoinen ja -haluinen kaikissa tilanteissa.

Lisäksi arvostamme:

 • näkemystä ja pitkäjännitteisyyttä
 • yleissivistystä sen kaikissa muodoissa, koulusivistystä ja sydämensivistystä.

Virherekrytoinnin vaarat

Uusi ilmiö politiikassa ovat ryhmät, puolueet tai ehdokkaat, jopa kansanedustajat, jotka rakentavat peloilla pelottelulle ja dystopialle, ja muiden syyttelemiselle. Virherekrytoinnit käyvät kalliiksi ja ovat työrauhalle haitaksi.

Ns. protestiehdokas jos menee läpi, ei juuri osallistu varsinaiseen valmistelutyöhön, mutta on isossa salissa läsnä, puhuu, vaatii, valittaa, haukkuu valmistelun, sisällöt, kollegat (erityisesti naiset), viivyttää, merkkauttaa erimieltään, kysyy kyselytunnilla asioiden ohi ja perustelee somesisällöillä. Vie aikaa ja huomiota asiakysymyksiltä, nostaa täyttä palkkaa ja maksimi kulukorvauksia, ja saa yhden hengen ryhmälleen ryhmäpalvelut, kustannus sekin. Saattaa vuotaa tietoja kesken prosessin medialle, jopa vieraalle valtiolle, ja hänet on lähes mahdotonta erottaa. Esiintymisellään syö eduskunnan arvovaltaa ja demokratian luotettavuutta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *