Heikki Hiilamon haastattelu kunnan sosiaalipalveluista

Heikki Hiilamo on Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori. Hän on tutkinut suomalaista hyvinvointivaltiota ja sosiaaliturvaa ja osallistunut sen kehittämiseen. Hän on myös työskennellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijaprofessorina. Suomen Operaatio Liberon Lauri Snellman kysyi häneltä kunnan sosiaalipalveluista ja kuntavaaleista.

Kunnan sosiaalipalveluista yleensä

LS: Haluaisin kysyä mitä sosiaalipalveluita kunnat tarjoavat?

HH: Kunnat vastaavat käytännössä kaikista sosiaalipalveluista, eli sosiaalityöstä, vammaispalveluista, vanhusten palveluista. Pieni osa kuntoutuspalveluista on sitten muiden tahojen vastuulla, mutta pääasiallisesti kunnat vastaavat sosiaalipalveluista.

LS: Miten kuntien sosiaalipalvelut edistävät tasa-arvoista ja avointa yhteiskuntaa?

HH: No, sosiaalipalveluilla on erittäin tärkeä rooli siinä että ne pyrkivät integroimaan ihmisiä yhteiskuntaan ja takaavat ihmisille tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua. Sosiaalipalveluissa on tärkeää keskittyä ihmisten toimintakykyyn, sillä ilman toimintakykyä ihmiset eivät pysty osallistumaan yhteiskuntaan eivätkä vallitsevaan elämäntapaan. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että ihmisillä olisi riittävästi toimintakykyä jotta he pystyisivät ansaitsemaan omalla työllään oman toimeentulonsa. Sen lisäksi on vielä tärkeämpää toimintakyvyn parantaminen ihmisen osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Tämä on myös tärkeä tekijä itsessään ja sillä on arvoa sosiaalipalveluiden roolissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

LS: Nyt viime aikoina on ollut paljon keskustelua syrjäytymisestä, erityisesti kun on ollut rikollisuutta ja vakavia rikoksia. Millä tavalla kunnat voivat torjua syrjäytymistä? Miten kunnan sosiaalipalvelut voivat auttaa syrjäytymisen torjunnassa?

HH: Syrjäytymistä on tietysti kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisen traagista on nuorten ihmisten syrjäytyminen. Syrjäytymisen ja rikollisuuden yhteys liittyy nuoriin ihmisiin, ja erityisesti nuoriin miehiin. Sosiaalipalveluilla on tärkeä rooli siinä, että tuetaan nuorten mahdollisuuksia osallistua opiskeluun, koulutukseen, harjoitteluun tai työelämään. Se on juuri tärkeää syrjäytymisen ehkäisyä ja myös siten rikollisuuden torjuntaa, kun opiskeleminen, kouluttautuminen ja työelämässä toimiminen ovat tärkeitä tekijöitä integroitumisessa yhteiskuntaan. Ne tietysti tukevat ihmisten osallistumista ja hyvinvointia monin muinkin tavoin.

Sosiaalipalvelut ja kuntavaalit

LS: Nyt kuntavaalit on tulossa. Millä tavoin kuntavaaleissa voi vaikuttaa sosiaaliturvaan?

HH: Sikäli kun puhutaan sosiaalisista tulonsiirroista, niin kunnilla ei ole kauhean isoa roolia niissä. Ehkä sitten harvoja poikkeuksia ovat kotihoidontuen kunnalliset lisät. Jos sitten sosiaaliturva ymmärretään sosiaalipalveluina ja terveyspalveluina, niin silloin kunnilla on suuri merkitys. Missä kunnossa kuntien talous on, se millä tavoin kunnissa voidaan tukea elinvoimaa ja miten kunnissa voidaan kasvattaa resursseja ja käyttää niitä resursseja sosiaalipalveluihin, niin kunnallisvaaleilla on kyllä paljon merkitystä.

LS: Eli kuntavaaleissa voi vaikuttaa sosiaalipalveluihin ja ne ovat tärkeitä vaaleja sosiaalipalveluiden kannalta. Nyt eduskuntaan on menossa niin sanottu sote-reformi. Millä tavalla sote-reformi vaikuttaa kunnan palveluihin?

HH: No, sote-reformi käytännössä siirtää vastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä uusille hyvinvointialueille, eli kuntaa isommalle taholle. Ainoa poikkeus on Helsinki, missä Helsinki toimii sekä hyvinvointialueena että kuntana. Muissa nämä palvelut menevät niin sanotusti suuremmille hartioille. Mutta joitain palveluita jää kuitenkin kunnille, kuten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja siihen liittyvät palvelut. Tietysti sote-uudistus ei kokonaisuudessaan ehdi toteutua seuraavankaan kunnallisvaalikauden aikana, eli kunnille jää paljon tehtävää sote-uudistuksen toimeenpanossa. Siinä mielessä tehtävänjako liittyy sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin.

LS: Tosi paljon kiitoksia haastattelusta! Se valaisi tosi paljon, mikä on kuntien rooli suomalaisen hyvinvointivaltion ylläpitäjänä. Kunnat tarjoavat palveluita, mikä riippuu paljon kunnan taloudesta ja ne myös pystyvät tukemaan ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Kiitoksia, Heikki Hiilamo!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *