Kaiken päälleen kääntämisen taidosta

Teinpä pitkästä aikaa pienimuotoisen diskurssianalyysin (teksti 30.12.2019 Facebook -päivitys, Jussi Halla-aho)

"Muutama ajatus tästä silakka-hommasta. Tarkoitus oli kuuleman mukaan puolustaa demokratiaa ja muita hyviä asioita rasismilta, fasismilta ja etenkin persuilta jonkinlaisen kansalaisaktivismin keinoin (joita ei ole määritelty kovin selkeästi).

Tämä on hassu ajatus, koska perussuomalaiset ovat demokraattisesti vaikuttava puolue. Meitä voi siis vastustaa tehokkaasti vaaliuurnilla olemalla äänestämättä meitä. Emme kyseenalaista vaalituloksia vaikka ne eivät olisi meille mieleisiä.

Koska olemme parlamentaarinen puolue, meitä voi vastustaa parlamentaarisesti eduskunnassa. Esimerkiksi siten, että ei tee kanssamme yhteistyötä tai äänestää meidät nurkkaan istumaan. Emme kyseenalaista muiden puolueiden oikeutta tehdä päätöksiä, vaikka ne eivät olisi meille mieleisiä.

Koska järjestelmä jo tarjoaa näin tehokkaat keinot perussuomalaisten vastustamiseen, on vaikea nähdä, miksi demokratiaa pitäisi puolustaa persuilta myös kansalaisaktiivisuuden keinoin.

Luultavasti silakkaväen visioissa (1) siintääkin jonkinlainen paramilitaarinen sturmableitung joka toimii vallanpitäjien suojeluksessa ja valtionavustuksilla ja joka "puolustaa" demokratiaa häiritsemällä demokraattista osallistumista esim. maalittamalla somekeskusteluja ja ilmiantamalla näitä työnantajille, masinoimalla boikottikampanjoita, askartelemalla hyvin väsyneitä persumeemejä ja rähinöimällä laillisissa poliittisissa tilaisuuksissa.

Ehkä jopa suttaamalla persujen vaalijulisteita.

Tämä jää toki visioksi. Ihmiset jotka jo käyttävät aikaansa edelläkuvattuun toimintaan jatkavat sitä silakka-homman puitteissa. Aluksi mukaan lähtee ehkä jokin määrä hyvää tarkoittavia normaaleja kansalaisia, mutta he huomaavat aika pian, että fasismin vastainen rintaman ydin on pienehkö ja sekaisin kuin seinäkello.

Se porukka (2) valtaa ja sottaa kaikki alustat joilla taistellaan hyvän puolesta ja pahaa vastaan ja karkottaa niistä hyvin nopeasti jokaisen täysjauhoisen."
--


Tekstissä on ensinäkemältä puurot ja vellit niin sekaisin kuin ikinä voi noin lyhyessä tekstipätkässä olla. Teksti on taidokas, tiivis ja merkityksillä ladattu, erittäin poliittinen teksti - sen nostaaihokarvat pystyyn, vaikka sanoma jäisi hämäräksi. Kirjoittaja erottuu seuraajistaan kielenkäyttäjänä – ja juuri vahvojen puheiden voimalla valtaan noustaan – siksi analyysi.

Tarina asemoi toimijat ja perustelee toiminnan. Passiivimuotoinen kertoja (nimi ja naama toki näkyy) asettaa heti vastakkain "perussuomalaiset" (jatkossa "persu" jotka kirjoittaja itsekin käyttää) ja "silakkaväen". Demokratia on näiden toimijoiden ulkopuolinen, hyvä mutta rajoittava tekijä. "Persu" alistuu siihen "vaikka se ei ole mieleistä" - joten demokratia ole kehittämisen tai puolustamisen tarpeessa vaalien välisinä aikoina.

Asetelma pyhittää persut ja halventaa silakoita. Se työntää häiriökäyttäytymisen niiden syyksi jotka peräävät aitoa demokratiaa. Rasismin kirjoittaja ohittaa, fasismilla hän sen sijaan lyö: "sturmabteilung"!

Luetaanpa vielä takemmin. Tässä tekstissä "persu" 1) tekeytyy edustuksellisen demokration mallioppilaaksi (nämä kohdat on lihavoitu tekstiin) ja 2) esittää olevansa kohde (jopa uhri), ei toimija (kohdat kursivoitu), ja sen jälkeen 3) väheksyy ja nimittelee (alleviivattu) "silakoita". Sana on teko, joten mikä on tämän teon tarkoitus?

Tarina pisin osuus kuvailee silakoiden oletettuja toimia "(joita ei ole määritelty kovin selkeästi)". Toimintaa kuvataan lapsekkaaksi, se on jonkun (aikuisen, salaa) tukemaa puuhastelua, suuntaa vailla olevaa pikkupahan tekemistä, joka karkottaa hyvin nopeasti jokaisen täysijauhoisen.

Kun tarkastelee perussuomalaisten puoluehistoriaa, sen edustajien ja sitä lähellä olevian toimijoiden "kansalaisaktivismin" värikkäitä käänteitä, niin sehän tässä kuvautuu! Ihmekös tuo, senhän kirjoittaja tuntee, ja siten hän siis käsittää vapaan kansalaistoiminnan.

Tekstiin on rakennettu toimimattomista parisuhteista tuttu alistussuhde. Siinä "persu" tekeytyy ylemmäksi , oikeassa olevaksi ja hyvää tarkoittavaksi, mikä on omiaan sekoittamaan toisen osapuolen, tässä "silakan" ajatukset. Miten se tuon teki? Alistaja (persu) on toki täysin oikeutettu toimimaan ja sanomaan miten hyväksi katsoo (vapaat kansalaiset ovat). Tarinassa oikeutuksena toimii puolue. Puolueelle (!) siis kuuluu silakoille sopivan (eli sopimattoman) kansalaistoiminnan määritteleminen – ja koska silakkaväen (...) homma (...) on hassua, se (...) jää toki visioksi.

Visio on mainittu kahdesti, ja se ilmeisesti kuvaa jotakin kertojalle illusorista, asiantilaa joka ei ole toteutettavissa. Visio (lat.) on tarkoitus, määritelmällisesti “arkijohtamisen perusta, jonka avulla pyritään luomaan asianosaisille kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin.  Visio on jotakin, jonka yksilö haluaa yhdessä saavuttaa ja joka innostaa häntä."

Tarina kertoo, että silakka on väärässä, harhaanjohdettu, syypää noloon tilanteeseensa, ymmärtänyt väärin ja tekemässä hassuja - eli asettumassa huonoon valoon. Kuten alistavassa ihmissuhteessa, toinen osapuoli saa kuulla olevansa kaikin tavoin huono, nolo ja saavansa osakseen vain halveksuntaa, jos tilanne paljastuu. Alistaja syyttää aina muita siitä, missä itse toimii arveluttavasti, ja ottaa kunnian, milloin sitä on tarjolla. Tarinassa näitä lehmänkäännöksiä on kaksi, löydätkö ne?*)

Tarinan silakka on suhteen alistettu osapuoli, jonka pitäisi nyt odotusarvoisesti vaieta ja vetäytyä. Hävettyään saa taas pyrkiä miellyttämään - ettei kerjää turpiinsa. Tarinan kertoja on henkilö, jota paetaan yöhön ja jolle haetaan lähestymiskielto. Tarkennan vielä, että diskursiivinen tulkinta nostaa esiin tämän lukemisen tavan, se on siis tekstin ominaisuus.

Lukija voi valita hyväksyykö tarinan tarjoamat roolit ja toimintatavat. Tarina ehdottaa, että hyvää tarkoittava, normaali ja täysjauhoinen pidättäytyvät silakka-hommista. Kääntäen, jos silakoit, olet pahantahtoinen, epänormaali ja puolijauhoinen! Alistajan sanoin: "Ole nyt järkevä!" Feministi kutsuisi tätä ehkä ylistämällä alistamiseksi. Asian ilmaisee tarkasti pohojalaanen paukahros: "Mun kans olis niin heleppoa, sais olla justihin niinku mä sanon."

Mitä tekstistä puuttuu, paitsi siis se rasismi? Se on säilyttävä, konservatiivinen. Siitä puuttuu tulevaisuuden kuva – se visio. Tarina asettuu "vain" silakka-hommia eli rasismin ja fasismin vastaisuutta vastaan (eli niiden puolelle).

Mitä tarina tarjoaa "persujen" kannattajalle? Kuvan siitä, että silakat ovat alisteisia (varauksellisesti kurinalaisia, paramilitaareja), pieniä ja sekavia, ja että "fasismin vastainen rintaman ydin on sekaisin kuin seinäkello” eli ei siis mitään vakavasti otettava. Tosin sotilassanaston (!) viljely, ja nopea ja vahva vastareaktio tukevat vastakkaista ajatusta... 

Tarina tarjoaa keinon, miten itse kukin voi asiantilan parhaiten kohdata: jättämällä huomiotta. Sen tein itsekin ensin. Sitten teksti hierottiin naamaani, joten otin diskurssiavaimet käteen. Kyse on hajota ja hallitse -polikoinnista, ja vaalitkin tulossa! 

Vallan voi määritellä monella tavalla. Se voi tarkoittaa ylivaltaa (power over), jossa valtaan pyritään vallan vuoksi. Valtaan päästyään hallitsija johtaa, sanelee, tarvittaessa pakottaa. Ylivalta ei sisällä ajatusta päätösten hyödyllisyydestä muille, kuin vallanpitäjille itselleen. Valistunutta itsevaltiutta on kautta aikojen ollut - vähäsen. Yleensä valta turmelee, ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. 

Demokratia (kansanvalta) edustaa vapauttavan vallan käsitettä (emansipatory power) jossa valtaa on kaikilla niillä, jotka pystyvät vaikuttamaan omaan, läheistensä elämään ja itselleen tärkeisiin asioihin. Se, joka äänestetään valtaan, ottaa samalla vastuun kantaakseen. Demokratia mahdollistaa myös ylivaltakäsitykseen perustuvan ajattelun ja sen edustuksen, toisin kuin ylivalta, joka vaientaa toisinajattelijat. 

*) Lehmänkäännökset on numeroitu tekstiin, ensinnäkin (1) tarina vetää yhtäläisyysmerkkiä sen välille, miten "persujen" kannattajat ja sitä lähellä olevat toimivat netissä ja julkisilla paikoilla ja mitä kansalaisaktivismi tarkoittaa. 

Toinen (2) on tekstin lopetus (joka tässä vaiheessa vaikuttaa jo aivan loogiselta, eikö?) - ”se porukka (silakat) valtaa ja sottaa kaikki alustat, joilla taistellaan hyvän puolesta pahaa vastaan ja karkottaa niistä hyvin nopeasti jokaisen täysjauhoisen."