Vieraskynä: Vaalivilppiväitteet kuntavaaleissa 2021

Janne ”Rysky” Riiheläinen Jos joku on perehtynyt tai osallistunut suomalaisten vaalien järjestämiseen, tietää hyvin, miten hajautettu organisaatio on ja monien ihmisten käsien, silmien ja tarkistusvaiheiden läpi kulkeva laskujärjestelmä on. Suomalainen virkakoneisto tekee myös valtavan valmistelutyön toimivien ja rehellisten vaalien toteuttamiseksi. Äänestyspaikalla toimintaa pyörittävät puolueiden nimittämät kansalaiset. Ennen on ehdokkaat ja heidän lähiomaisensa saivat olla vaalilautakunnissa, …

Risto Rajalan haastattelu: Kunnan tehtävät ja bisnesyhteistyö

Kuntavaaleissa on hämärtynyt, mitkä asiat kuuluvat kunnalle, valtiolle ja EU:lle. Kunnan talous ja yhteistyö liike-elämän kanssa on yksi kunnan toiminnan peruskysymyksistä. Risto Rajala oli Suomen Operaatio Liberon haastattelussa näistä aiheista.

Valtuustoon, tositarkoituksella!

Kun valitset henkilöä, jonka haluat kuntasi valtuustoon, mieti hetki, mihin tehtävään olet valitsemassa häntä. Kun sote saadaan, kuntatasolla päätetään elinkeinorakenteesta, yritys- ja asuinalueista, kaavoituksesta, jätehuollosta, liikenneyhteyksistä, varhaiskasvatukseen, kouluihin ja opiskeluun liittyvistä asioista, nuorten, erityisryhmien ja vanhusten tuen tarpeista, kulttuuririennoista. Ovatko ne ehdokkaasi osaamisen ydintä? Kotikunnastaan kiinnostunut ehdokas osaa nimetä heti kolme ajankohtaista, seuraavalla kaudella päätettäväksi …

Heikki Hiilamon haastattelu kunnan sosiaalipalveluista

Heikki Hiilamo on Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori. Hän on tutkinut suomalaista hyvinvointivaltiota ja sosiaaliturvaa ja osallistunut sen kehittämiseen. Hän on myös työskennellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijaprofessorina. Suomen Operaatio Liberon Lauri Snellman kysyi häneltä kunnan sosiaalipalveluista ja kuntavaaleista.

Mistä kuntavaaleissa oikein on kyse?

Kuntavaalit tulevat! Eri puolueet ja mediat ottavat koko ajan esiin uusia teemoja ja avauksia omissa kuntavaalikeskusteluissaan. Kaikkien eri avausten keskellä punainen lanka helposti katoaa: mistä kuntavaaleissa on kyse? Kuntavaaleissa on kyse kunnan ja kuntalaisten yhteisistä asioista. Kunnan päätösvaltaan kuuluvat monet arkeen ja elinympäristöön vaikuttavat julkiset tehtävät. Kunta pitää yllä kouluja, päiväkoteja ja kirjastoja. Se myös …