Suomalaisuus on reilua peliä

Yhteiskunnan perusta on nykyisin murroksessa. Olemme siirtyneet globaalin verkostoyhteiskunnan aikaan. Taloudellinen toiminta on järjestäytynyt ylikansallisiksi verkostoiksi. Kaupungit, tieto- ja palvelutyö ovat nousseet talouden keskiöön. Ihmisten sivistystaso on kasvanut, ja maahanmuutto muuttaa yhteiskuntia. Vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon kaltaiset länsimaiset perusarvot ovat ankkuroituneet Suomeen arvojen liberalisoituessa ja yhteiskunnan kehittyessä. On siis aika määritellä suomalaisuus uudelleen reilun pelin …