Suositeltu

Sinulle, jolla on sanottavaa!

Hei median käyttäjä!

Tervetuloa mediakriittiseen blogiini – ja kritiikillä en tarkoita että olisimme median vastaisia. Päinvastoin, olemme hyvinkin kiinnostuneita laadukkaista sisällöistä. Haluamme saada sellaisia, ja toisinaan myös itse luoda niitä.

Tunnetko joskus mediaraivoa? Tekeekö mieli heittää kaukosäädin kaivoon tai rokkarityyliin telkkari pihalle? Eikö näiltä kanavilta voisi nyt jostain tulla jotain, mitä voi katsoa tuntematta tuskaa ja myötähäpeää! Tai jotain, mitä ei ole nähty jo n kertaa?

Käytkö vaaralliseksi liikenteessä, kun radiokanavalla alkaa kailottaa ns. mediapersoona? Miten joku voi saada palkkaa siitä, että retostelee ja rääpii julkisesti asioita, joista ei selvästikään tiedä mitään, eikä todellakaan ole vaivautunut ottamaan selvää ennen studioon tuloansa.

Ennen kun ajoi Suomea pitkin poikin sai joka pysähdyksellä sai lukea uuden lehden – nyt ei tarvitse, niissä on samat jutut kaikissa! Aamulla karisee unet silmistä, kun lehden kiinnostavin otsikko ei vastaa sisältöä? Juttu alkaa lauseella, jossa se kuuluisa mittakaava mättää, on suureet sekaisin tai pilkkuvirhe. Miksi uskoa, että koko artikkelissa on yhtikäs mikään kohdallaan?

Ja se some, yritäpä puhutella perheenjäsentä, niin ei eväkään värähdä: hän somettaa. Ehkä et ihan ole keksinyt, mihin mokomaa somea voisi järkevästi, tuloksellisesti käyttää?

 

Ehkä kirjoitat työksesi?

…muistioita, raportteja, yhteenvetoja, sähköpostia, tekstiä intraan, tiedotteita? Sinulta odotetaan oman alasi ja ajan hermolla pysymistä, talouden ja tapahtumien seuraamista. Ja mikäs siinä, onhan se itsellekin noin periaatteessa mukavaa. Olet itsekin kiinnostunut siitä, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Jopa se kiinnostaa, miten puoliso, lapset, muilla aloilla toimivat sukulaiset ja kaverit maailman näkevät. Juttelet mielelläsi mediasisällöistä(kin).

 

Rakkaudesta lajiin!

Opetin kolmella vuosikymmenellä Avoimessa yliopistossa ja Voionmaan Opistolla tiedotusopin, sittemmin journalistiikan perusopintoja. Erityisesti media-analyysikurssi oli oma ja opiskelijoiden suosikki, heille ensimmäinen käytännön mediataidon kurssi. Mietin silloin, ja mietin nyt, että jokaisen pitäisi käydä se. Ihan vaan tietääkseen mikä media on, miten se on muodostunut, miten toimii ja miksi. Ja käyttääkseen sitä mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen, niiden asioiden ajamiseen jotka ovat itselle tärkeitä! Aloin tehdä siitä nettikurssia, joka valmistuu syksyn tullen.

 

Tampereen tavalla: teksti edellä

Ensiksi irrotin kokonaisuudesta omaan kirjoittamiseen liittyvän osion. Sen sisältö tiivistyy kolmeen jaksoon. Yksi, asiat jotka tekstinkorjausohjelmat eivät osaa suomeksi tehdä. Löytämällä ja korjaamalla ne itse, oma kirjoittaminen paranee ratkaisevasti. Toiseksi, aika harva tuntee retoriikan perusteet. Vaikuttamisen keinot pelkistyivät jo antiikin Ateenan torilla ja toimivat edelleen. Kolmanneksi, puheet tarinan tehosta eivät ole pötyä. Vaikeutta on liioiteltu: useimmat ovat oppineet tarinan rakenteen jo Pikku-Kakkosta katsoessaan, eli otetaanpa käyttöön!  Jos Journalistisen kirjoittaminen on se mitä etsit, se löytyy täältä: www.mediataitokurssi.fi/journalistinenkirjoittaminen/

Eduskunta etsii vastuunkantajia

 • Eduskunta säätää Suomen kaikki lait ja päättää valtion budjetista.
 • Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa.
 • Eduskunta hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin.

Eduskunta hakee vaaleilla kahtasataa kansanedustajaa

Kansanedustajat valitaan vaaleilla. Työnantajana ovat Suomen kansalaiset. Valitut kansanedustajat osallistuvat lainsäädännön uudistamiseen, valtion budjetin valmisteluun ja valtiolliseen päätöksentekoon. He ovat myös alueensa edustajia ja kansainvälisiä toimijoita. Iso osa kansanedustajan viikosta kuluu valiokunnissa ja täysistunnoissa. Kansanedustaja tekee työtä myös Eduskuntatalon ulkopuolella, hän edustaa puoluettaan ja vaalipiiriään ja hänen odotetaan olevan hyvin perillä oman alueensa asioista. Kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido siinä muut määräykset. Hänen on esiinnyttävä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä.

Puolueet ovat asettaneet ehdokkaat, joilta edellytetään

 • 18v ikää,
 • Suomen kansalaisuutta
 • vaalikelpoisuutta (on äänioikeutettu, ei ole vajaavaltainen).

Demokraattisesti toimivan puolueen tunnistaa siitä, että jäsenet ovat valinneet sen johdon, ja sillä on yleispoliittinen ohjelma.

Ehdokkaan tulee olla sitoutunut

Kansanedustajan 4-vuotiskaudella tapahtuu uusia, odottamattomia ja vääjäämättömiä asioita, joihin valtion ja kansanedustajan on reagoitava. Valtiolaiva, edustuksellinen demokratia, on raskas ja kääntyy hitaasti, koska kuultava muita toimijoita, noudatettava omaa lainsäädäntöään ja maan ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia. Ehdokas joka pyrkii tosissaan kansanedustajaksi

 • ymmärtää valtionhallinnon toiminnan ja rakenteen pääpiirteissään
 • tietää perusasiat budjetoinnista ja lainsäädännöstä
 • on sitoutunut (tai ota selvää mihin ns. sitoutumaton on sitoutunut!)
 • on yhteistyökykyinen, eli neuvottelutaitoinen ja -haluinen kaikissa tilanteissa.

Lisäksi arvostamme:

 • näkemystä ja pitkäjännitteisyyttä
 • yleissivistystä sen kaikissa muodoissa, koulusivistystä ja sydämensivistystä.

Virherekrytoinnin vaarat

Uusi ilmiö politiikassa ovat ryhmät, puolueet tai ehdokkaat, jopa kansanedustajat, jotka rakentavat peloilla pelottelulle ja dystopialle, ja muiden syyttelemiselle. Virherekrytoinnit käyvät kalliiksi ja ovat työrauhalle haitaksi.

Ns. protestiehdokas jos menee läpi, ei juuri osallistu varsinaiseen valmistelutyöhön, mutta on isossa salissa läsnä, puhuu, vaatii, valittaa, haukkuu valmistelun, sisällöt, kollegat (erityisesti naiset), viivyttää, merkkauttaa erimieltään, kysyy kyselytunnilla asioiden ohi ja perustelee somesisällöillä. Vie aikaa ja huomiota asiakysymyksiltä, nostaa täyttä palkkaa ja maksimi kulukorvauksia, ja saa yhden hengen ryhmälleen ryhmäpalvelut, kustannus sekin. Saattaa vuotaa tietoja kesken prosessin medialle, jopa vieraalle valtiolle, ja hänet on lähes mahdotonta erottaa. Esiintymisellään syö eduskunnan arvovaltaa ja demokratian luotettavuutta.

Seurakuntavaalit – demokraattisen vaikuttamisen paikka

Kirjoitus julkaistu alun perin Satakunnan Kansassa 15.11.2022, https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009200988.html

Luterilainen kirkko on merkittävä suomalainen yhteiskunnallinen toimija. Lisäksi se on toinen Suomen valtiokirkoista. Kirkon asioista päättää seurakuntavaaleissa valittava kirkolliskokous. 20.11 pidettävät seurakuntavaalit tarjoavatkin tärkeän tilaisuuden vaikuttaa demokraattisesti suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen.

Kirkko on keskeinen kulttuurillisen perinnön ylläpitäjä. Vanhimmat Suomen kirkot periytyvät jo katoliselta keskiajalta, kun Suomi tuli osaksi yhteistä Eurooppaa ja Pohjoismaita. Sääty-yhteiskunnan aikana taas kirkko oli pitäjän keskus, kun hallinto toimi osin kirkon kautta. Vielä nykyisin paikallisseurakunnat tekevät yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, ylläpitävät kirkkorakennuksia ja pitävät huolta hautaustoimesta.

Kirkko on myös keskeinen sosiaalityön toimija. Diakonia eli kirkollinen sosiaalityö on keskeinen osa kirkon maailmankatsomuksesta nousevaa tehtävää: antiikin profeetat ja Rooman valtakunnan alkukirkko puolustivat köyhien oikeuksia ja jakoivat taloudellista apua. Pohjoismainen hyvinvointivaltio taas nousee 1500-1600-lukujen luterilaisuuden perustalta. Nyt seurakuntien ruoka-apu, velkaneuvonta ja muut auttamistyön muodot tarjoavat selviämiskeinoja elämän kriiseissä ja täydentävät valtion sosiaaliturvaa.

Kirkko tukee siis suomalaista yhteiskuntaa kansalaistoiminnan ja sosiaalityön avulla. Viime aikoina yhteiskunnan moniarvoistumisesta on kuitenkin tullut kirkolle ongelma. Kiistat seksuaalivähemmistöistä ja naispappeudesta merkitsevät sitä, että liberaalien ja autoritaaristen arvojen väliset kulttuurisodat ovat tulleet kirkkoon.

Samaan aikaan kirkko pyrkii kynsin hampain pitämään kiinni valtiollisesta asemastaan, jolloin siitä itsestään on tullut valtaorientoitunut. Esimerkiksi Kai Sadinmaa erotettiin, koska hän Martti Lutherin tavoin kyseenalaisti kirkollisen hierarkian aseman.

Näin kirkko on vaarassa hukata eteenpäin katsovan yhteiskunnallisen vision ja pahimmassa tapauksessa jopa luisua fundamentalismin tai mullahien valtaan. Tilannetta pahentaa kirkollisvaalien matala äänestämisprosentti: vain 15% äänioikeutetuista luterilaisen kirkon jäsenistä äänestää seurakuntavaaleissa.

Kirkollisvaalit ovatkin siis tärkeitä suomalaisen demokratian kannalta. Äänestämällä vaaleissa pystyt vaikuttamaan, miten kirkko rakentaa suomalaista yhteiskuntaa omasta hengellisestä sanomastaan, yhteisestä ihmisarvosta ja aktiivisesta kansalaistoiminnasta käsin. Muista siis äänestää seurakuntavaaleissa 20.11!

Korjaus: Kirkolliskokous päättää kirkon opista ja organisaatiosta, seurakuntavaltuustot taas paikallistason toiminnasta. Seurakuntavaltuustot ovat mukana valitsemassa kirkolliskokousta.

Aluevaalit – mahdollisuus demokraattiseen vaikuttamiseen

Sosiaalipalveluiden, terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen järjestäminen vaatii valtavia taloudellisia voimavaroja. Perustettavat hyvinvointialueet saavat vuodessa käyttöön 20 mrd e hyvinvointipalveluihin, ja ne tulevat työllistämään 173 000 henkilöä. Miten näistä hyvinvointivaltion peruspalveluista ja valtavista summista päätetään?

Edustuksellinen demokratia: aluevaltuusto ja -hallitus

Aluevaltuusto käyttää korkeinta valtaa hyvinvointialueella. Se päättää sosiaalipalveluiden, terveydenhoidon ja pelastuslaitoksen järjestämisestä. Sen tehtäviin kuuluu päättää hyvinvointialueen strategiasta ja budjetista sekä myös hallinnon perusperiaatteista.

Aluevaltuusto päättää myös yhteistyöstä kuntien ja liikeyritysten kanssa. Näin valtuustot päättävät myös palveluiden mahdollisesta yksityistämisestä tai tilaamisesta kunnilta. Aluevaltuusto myös päättää hyvinvointialueen omaisuudenhoidosta.

Hyvinvointialueille perustetaan myös aluehallitus panemaan toimeen aluevaltuuston päätöksiä. Aluehallitus valmistelee asioita aluevaltuuston päätettäväksi ja se toteuttaa aluevaltuuston määräämää hyvinvointipalveluiden strategiaa. Aluehallitus myös edustaa hyvinvointialuetta työnantajana, sopimusten osapuolena ja yhteiskunnallisena lobbaajana.

Aluevaltuustot valitaan neljän vuoden välein vapaissa vaaleissa. Äänioikeus on hyvinvointialueen kuntien asukkailla. Näin aluevaaleissa 23.1 on mahdollisuus osallistua sosiaalipalveluiden, terveydenhoidon ja pelastuslaitoksen järjestämiseen! Hyvinvointipalveluihin voi vaikuttaa myös hyvinvointialueille perustettavan suoran demokratian kautta.

Suora demokratia hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueilla on myös velvoite kuulla asukkaitaan ja päästää heidät vaikuttamaan suoran demokratian keinoilla. Alue voi koota kansalaisvaltuustoja tai -paneeleita tekemään suosituksia ja aloitteita. Se voi myös kutsua palveluita käyttäviä kansalaisia jäseniksi erilaisiin lautakuntiin tai vaikkapa tukea osallistavaa budjetointia. Alueen jäsenet voivat myös vaatia suoraa kansanäänestystä hyvinvointipalveluiden järjestämisestä.

Suomen- ja ruotsin- tai suomen- ja saamenkielisillä hyvinvointialueilla on myös velvollisuus tukea eri kansalliskielten käyttöä perustamalla kielilautakunta. Päätöksenteon on myös oltava läpinäkyvää, kun hyvinvointipalveluita koskevista päätöksistä on viestittävä avoimesti.

Hyvinvointivaltion palveluihin voi siis vaikuttaa demokraattisen järjestelmän kautta. Sunnuntaina (23.1) järjestetään aluevaalit, joissa nimitetään sosiaali- ja terveyspalveluista päättävät aluevaltuustot. Hyvinvointialueita koskeva laki myös velvoittaa aluevaltuustoja perustamaan suoran demokratian osallistumiskanavia. Näin me hyvinvointipalveluiden käyttäjät ja maksajat voimme osallistua niistä päättämiseen.

Aluevaalit – hyvinvointivaltion valta on jaossa

Sote-reformi on yksi itsenäisen Suomen isoimmista hallintouudistuksista. Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä palokunnat siirretään kunnilta läänin kokoisille hyvinvointialueille. Reformin tavoitteena on taata tasa-arvoiset palvelut kaikille ja rajata kustannuksia, kun väestö ikääntyy ja keskittyy kaupunkeihin.

Aluevaaleissa on siis runsaasti valtaa jaossa. Perustettavat aluevaltuustot määrittävät hyvinvointivaltion tulevaisuutta, kun uusia läänitason sosiaalipalveluita ryhdytään rakentamaan. Valtuustot päättävät mm. palveluiden järjestämisestä yhteistyössä kuntien tai liikelaitosten kanssa, joten myös kuntien asema ja palveluiden yksityistäminen kuuluvat vaalien aihepiiriin.

Sote-reformi muuttaa myös kuntien tehtävää. Aiemmin vahvat kunnat tuottivat itse palvelut, vaikka usein valtio rahoitti kuntien palveluita valtiontuilla. Sote-reformi muuttaa kunnan tehtäviä: niille jää koulutus, kaavoitus, kuntarakentaminen ja elinkeinopolitiikka. Näin kunnan tehtäväksi tulee seudun taloudellisen elinvoiman takaaminen.

Aluevaaleissa päätetään valtavan isoista rahasummista. Tällä hetkellä kunnat käyttävät 20 miljardia euroa vuodessa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja palolaitoksiin. Tämä on 60% kuntien käyttämästä rahasta. Hyvinvointialueille siirtyy myös 173 000 kuntien työntekijää. Taloudelliset panokset vallan ja vastuun siirtymisessä ovat valtavia.

Kuntaveroja on tarkoitus alentaa n. 12% ja siirtää tämä summa aluevaltuustojen rahoitukseen. Hyvinvointialueet saavat aluksi rahoituksensa valtiolta terveydenhuollon tarpeiden perusteella. Eduskunta selvittää alueiden verotusoikeuden, jotta ne pystyisivät paremmin suoriutumaan itse tehtävistään.

Aluevaltuustot päättävät myös sosiaali- ja terveysalan palkoista ja työehdoista työnantajina. Hyvinvointialueet myös saavat kuntien sosiaali-, terveys-, ja palolaitoksen työvälineet, kun rakennukset jäävät kunnille. Vaalit ovatkin tärkeät, jotta demokraattinen vastuu näistä omaisuuksista toteutuu.

Viime kädessä me päätämme yhdessä hyvinvointialueiden asioista – juuri siksi aluevaalit ovat niin tärkeitä. Äänestäjät valitsevat vaaleissa aluevaltuuston, joka käyttää korkeinta valtaa alueen sote-asioissa.  Hyvinvointialueet voivat myös ottaa suoran demokratian täydentämään edustuksellista demokratiaa. Ne voivat esimerkiksi järjestää kansalaispaneeleita, kansanäänestyksiä tai kyselyitä.

Päätöksenteon aika on nyt aluevaaleissa. Vaaleissa äänestetään hyvinvointivaltion peruskaurasta: sosiaalipalveluista, terveydenhuollosta ja palolaitoksesta. Pelissä on 20 mrd euroa rahaa vuodessa, 173 000 työntekijää ja perustettavien hyvinvointialueiden toimintamallit. Äänestä aluevaaleissa – näin voit olla osaltasi päättämässä yhteisestä hyvinvoinnista!

Aluevaalit – valitaan päättäjät rakentamaan tasa-arvoa

Suomalainen hyvinvointivaltio on ollut menestystarina. Valtiomme ja sen hyvinvointi, demokratia ja koulutus ovat onnistuneet vaikeinakin aikoina edistymään nykyiseen upeaan tulokseen.

Meillä on ollut matkassa onnea ja onnea myös johtajien, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden suhteen. Demokratiassa olemme löytäneet uusia tapoja syventää ja parantaa kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa arkeemme ja se on ollut toimiva ratkaisu.

Hyvä, turvallinen arki ja pitkä elinikä, matala imeväiskuolleisuus ja hyvä koulutustaso ovat taanneet hyvän toimeentulon. Varallisuuden ja samalla turvallisuuden kasvu on itsestäänselvyys, jopa siinä määrin, että koemme olevamme etuoikeutettuja tällaiseen elämään ilman ponnisteluita. Moinen ajattelu olisi kohtalokas virhe. Jos emme liiku demokratian ja hyvinvointivaltion suhteen eteenpäin, valumme helposti taaksepäin. Täynnä itseämme kuvittelemme, ettei meillä ole tarvetta tehdä yhteistyötä muiden kanssa.  Emmekä enää halua käyttää rahaa huonommassa asemassa olevien elämän tasa-arvoistamiseksi.

Hyvinvointialueissa on kyse hyvinvoinnin tasaamisesta. Pienet, köyhät kunnat eivät kykene takaamaan asukkailleen samaa hoidon ja pelastustoimen tasoa, mikä rikkaille kunnille on itsestään selvää. Rikkaat, isot kunnat pyrkivät hoitamaan velvollisuuksiaan enemmän yritysten tapaan,kilpailuttamalla, ulkoistamalla, käyttämällä poliittista ja taloudellista ylivoimaansa etujen saamiseksi itselleen. Pienet ja köyhät kunnat joutuvat ulkoistamaan ja minimalisoimaan palvelujaan pakon edessä, koska ei ole pätevää henkilökuntaa, eikä pääomaa rakentaa seiniäkään.

On äänestäjien käsissä hakea luottamustehtäviin aluevaltuustoihin henkilöt, joilla on osaamista, intohimoa, yhteistyökykyä ja visioita tulevaisuudesta. Tulevaisuudesta, jossa hyvinvointialueet toimivat hyvinvoinnin ja tasa-arvon luojina. Se on todellinen luottamustehtävä, joka meidän äänestäjinä pitää ymmärtää oikein. Nyt on tärkeää seurata eri puolueiden suhtautumista soteen ja selvityksiä aluevaaliohjelmistaan. Jokaisen valtuutetuksi valitun toiminta lähtee puolueen ohjelmasta, täysin riippumatta siitä, kuinka kiva, mukava tai tuttu TV:stä hän muuten on.

Sote-valtuutettua valitessa kannattaa myös harkita, onko hänellä kiinnostusta toimia rakentavasti perustettavan sote-järjestelmän sisällä. Sote-työ alkoi alkoi jo noin 20 vuotta sitten. Nyt on aika miettiä, kuka olisi hyvä rakentamaan sote-alueiden infraa tai miettimään, mitä alueen toimintoihin pitää sisältyä? Ketkä ovat kykeneviä johtamaan toimintaa tai tarpeen vaatiessa muuttamaan perustettavaa järjestelmää sen sisältä käsin?

Äänestäjinä meidän vastuumme on löytää oikeat ihmiset tekemään työ, jonka sote-uudistus vaatii onnistuakseen ja luodakseen yhä parempaa ja tasa-arvoisempaa Suomea.

Suomalaisuus on reilua peliä

Yhteiskunnan perusta on nykyisin murroksessa. Olemme siirtyneet globaalin verkostoyhteiskunnan aikaan. Taloudellinen toiminta on järjestäytynyt ylikansallisiksi verkostoiksi. Kaupungit, tieto- ja palvelutyö ovat nousseet talouden keskiöön. Ihmisten sivistystaso on kasvanut, ja maahanmuutto muuttaa yhteiskuntia.

Vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon kaltaiset länsimaiset perusarvot ovat ankkuroituneet Suomeen arvojen liberalisoituessa ja yhteiskunnan kehittyessä. On siis aika määritellä suomalaisuus uudelleen reilun pelin ja näiden oikeusvaltiota kannattelevien perusarvojen pohjalta.

Mitä on perustuslakipatriotismi?

Perustuslakipatriotismi on uusi tapa sitoutua Suomen valtioon ja suomalaisuuteen. Suomalaisuus merkitsee sitoutumista oikeusvaltion instituutioiden perusarvoihin kuten demokratiaan, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin ja vastuuta näitä arvoja tukevista kansallisista instituutioista.

Jan-Werner Müller on käsitellyt perustuslakipatriotismin ideaa Saksan esimerkin pohjalta. Hänen mukaansa kyseessä on vain reiluuden, oikeudenmukaisuuden ja muiden yleisinhimillisten arvojen soveltamisesta kansallisvaltion määrittelyyn.

Sveitsissä Operation Libero-liike määrittelee perustuslakipatriotismin sitoutumiseksi Sveitsin instituutioihin. Instituutiot kuten suora demokratia, hajautettu liittovaltiorakenne, kansainvälinen kauppa ja Eurooppa ovat tehneet Sveitsistä hyvän maan asua. Sveitsiläinen patriotismi on sitten vastuuta näiden instituutioiden tarjoamasta yhteisestä hyvästä ja niitä tukevien liberaalien perusarvojen toteutumisesta.

Tämä keskieurooppalaisen demokratian taustasta nouseva isänmaallisuuden malli voidaan tuoda Suomeen. Instituutiot toteuttavat perustuslain tunnustamia oikeusvaltion yleisinhimillisiä perusarvoja. Näin perusarvot ja yhteiskunnan instituutiot luovat ihmisille tilan elää yhdessä reilun pelin hengessä.

Kansalaiset taas sitoutuvat valtioon tunnustamalla hyvän elämän, vapauden ja tasa-arvon takaavat instituutiot. Instituutiot, niiden takaamat arvot ja yhteiskunnan toiminta ovat siis res publica, yhteinen hyvä.

Perustuslakipatriotismi, globalisaatio ja yhteiskuntasopimukset

Perustuslakipatriotismi sijoittaa reilun pelin ja tasa-arvon kansallisen oikeusvaltion ytimeen. Müller ottaa esiin kaksi kysymystä: Miksi sitoutua valtioon lainkaan? Miten poliittisen yhteisön rajat vedetään? Vastaukset nousevat perustuslakipatriotismin avoimuutta korostavasta taustasta.

Avoimet yhteiskunnat muodostuvat inklusiivisista instituutioista, jotka hajauttavat valtaa eri yhteiskunnallisille ryhmille ja takaavat jäsenten oikeudet. Instituutiot perustuvat sopimuksiin. Joukko ihmisiä siis sopii säännöistä ja toimintamuodoista, jotta he pystyvät toteuttamaan tietyn päämäärän yhdessä. 

Pariskunnat sopivat menevänsä naimisiin. Investoijat ja yrittäjät sopivat perustavansa yrityksen saadakseen voittoa. Liikunnanystävät päättävät perustaa urheiluseuran treenatakseen. Sama pätee myös valtioon. Alueen asukkaat tai valtion kansalaiset sopivat tukevansa perustuslakia ja instituutioita, jotta he voivat elää yhdessä reilun pelin hengessä ja päättää yhteisistä asioista.

Nykyisin yhteiskunta kattaa ylikansalliset verkostot, globaalin kansalaisyhteiskunnan ja YK:n ja EU:n kaltaiset ylikansalliset instituutiot. Ne ovat välttämättömiä, koska koko ihmiskunta on lopulta samassa veneessä. Tarvitaan kansainvälistä tiedeyhteisöä pysäyttämään koronavirus. Ylikansalliset protestiliikkeet rakentavat yhteistä ilmastopolitiikkaa, jotta ilmastonmuutos voidaan pysäyttää.

Ylikansalliset instituutiot ovat myös osa valtion perustuslaillista järjestystä. Suomen perustuslaissa todetaan, että Suomi on EU:n jäsen. Nykyisin valtion itsemääräämisoikeus voi toteutua vain ylikansallisten verkostojen kautta. Perustuslakipatriotismi tukee myös globaalin kansalaisyhteiskunnan pyrkimystä luoda ylikansallista poliittista tilaa. Kansalaisvaikuttaminen on näet olennainen osa perustuslaillista oikeusvaltiota, ja myös globaaleissa kansalaisliikkeissä voi vaikuttaa ja solmia yhteiskuntasopimuksia.

Perustuslakipatriotismi sopii siis hyvin globaaliin maailmaan, koska se muistuttaa kosmopoliittisuutta. Kumpikin korostaa yhteistä etua ajavia instituutioita ja yleisinhimillisiä arvoja. Ne kuitenkin eroavat mittakaavaltaan: perustuslakipatriotismi on valtiollista, kosmopoliittisuus taas globaalia tai ylikansallista.

Perustuslakipatriotismi nojaa siis kansallisvaltion avoimiin instituutioihin. Se tarjoaa myös vastauksen kysymykseen: kuka on suomalainen? Suomalainen on jokainen, joka toimii suomalaisen yhteiskunnan instituutioissa ja on sitoutunut niissä toteutuviin demokratian, hyvinvoinnin ja tasa-arvon arvoihin.

Suomalaisen ei siis tarvitse kuulua kantaväestöön. Työ suomalaisen hyvinvoinnin ja Suomen avointen instituutioiden eteen tekee suomalaisen. Müller toteaakin, ettei perustuslakipatriotismiin sovi etnisten vähemmistöjen pitäminen toisen luokan kansalaisina tai yhteisöön kuuluvien paperittomien vainoaminen. Samoin sukupuolten tasa-arvo ja etnisten vähemmistöjen oikeudet kuuluvat perustuslailliseen oikeusvaltioon – kaikki kun ovat suomalaisia samojen instituutioiden jäseninä.

Mitä perustuslakipatriotismi ei ole

Suomessa on usein vaikeaa ymmärtää perustuslakipatriotismia, koska ”laillisuus” ja ”isänmaallisuus” tarkoittavat täällä autoritaarista yhteiskuntamallia. Suomalaisuus nojaa usein vielä vanhan sääty-yhteiskunnan holhoavaan ja hierarkkiseen perintöön, sota-ajan militarismiin ja kansallisromantiikkaan. Perustuslakipatriotismi määrittää laillisuuden ja isänmaallisuuden käsitteet uudelleen tukemaan reilua peliä ja demokraattista oikeusvaltiota.

Suhtautuminen laillisuuteen on Suomessa usein kieroutunut alamaismentaliteetiksi, koska oikeusvaltio (Rechtsstaat) ja esivaltavaltio (Obrigkeitsstaat) samastetaan. Oikeusvaltio tarkoittaa sitä, että valtion päätökset perustuvat lakiin ja valtiovalta toimii demokraattisesti. Esivaltavaltiossa taas herrat ovat kansan yläpuolella. Sekaannusta kuvaa Antti Häkkäsen vuoden 2017 lausunto, että oikeusvaltiossa valtaapitävät päättävät laeista ja niiden oikeudenmukaisuudesta, eikä kansalaisella ole oikeutta arvioida niitä.

Perustuslakipatriotismi on esivaltavaltion vastainen oppi. Perustuslaillisessa demokratiassa lakien oikeutus perustuu juuri siihen, että kansalaiset arvioivat niitä julkisen keskustelun, kansalaistoiminnan ja parlamentaarisen vaikuttamisen kautta. Oikeusvaltion arvot tarjoavat myös perusteen narauttaa valtaa ilman vastuuta tavoittelevat herrat – tarpeen vaatiessa, vaikka kansalaistottelemattomuuden keinoin. Jos herrat loukkaavat perustuslaillista järjestystä tai muuten asettuvat kansan yläpuolelle, on kansalaisilla oikeus vastarintaan.

Suomessa vuosien 1899-1905 tsarismin vastainen tottelemattomuuskampanja johti yksikamarisen eduskunnan syntyyn. 2020-luvulla taas Elokapina ja muut kansalaisliikkeet ovat saaneet aikaan ilmastopolitiikan tiukennuksia, koska ”yhteiskuntasopimus on rikki” niin pitkään kun yhteiskunta ei ole ekologisesti kestävällä pohjalla.

Perinteinen suomalaisuus rakentui 1800-luvulla tsaarinvallan tukeen, kielelliseen etnonationalismiin ja sääty-yhteiskunnan patriarkaalisuuteen. Toisen maailmansodan seurauksena valkoisen Suomen militarismi ulotettiin koko kansaan, kun sota-ajan yhtenäisyydestä tuli suomalaisuuden prototyyppi. Suomalaisuuden perustaminen sotaan ja kansallisen yhtenäisyyden kultti muistuttavat läheisesti fasismia.

Perustuslakipatriotismi tarjoaa vastamallin myös sotaisänmaallisuudelle ja konsensukselle. Kansallinen yksimielisyys ei ole mikään suomalaisuuden ihanne, koska suomalaisuus rakentuu moniarvoisten instituutioiden varaan. Perustuslaillinen isänmaallisuus mahdollistaa myös etääntymisen militarismista, koska se rakentaa yleisinhimillisille arvoille. Se on myös avoin oikeusvaltion viemiselle eurooppalaiselle ja globaalille tasolle.

Suomen johtavat perustuslakipatriootit K. J. Ståhlberg ja Leo Mechelin ottivat aikanaan yhteen nationalismin kanssa. He puhuivat Suomesta länsimaisena oikeusyhteisönä ja pyrkivät saamaan etniset vähemmistöt ja punaiset mukaan yhteiseen Suomeen. Mechelin myös ajoi rauhanaatetta ja osallistui keskusteluun ”Euroopan Yhdysvalloista”.

Kohti perustuslakipatrioottista Suomea

Perustuslakipatriotismi uudistaa siis kansallisvaltiota ja patriotismia. Patriotismi on sitoutumista perustuslaillisen oikeusvaltion instituutioihin ja perusarvoihin. Valtio tarjoaa tilan elää yhdessä reilun pelin ja yhtäläisten oikeuksien pohjalta. Suomalainen perustuslakipatriootti Anders Chydenius totesikin aikanaan:

Olemme kaikki vannoneet uskollisuutta (…) kruunulle kenenkään pakottamatta, sisimpämme halusta, ja kruunu on meille sitäkin rakkaampi, koska se lepää vapauden jalustalla. Siksi kenenkään ei pidä olla toisen herra eikä kenenkään toisen orja. Kaikilla on sama oikeus, kaikki ovat yhtä etuoikeutettuja. Kun näin tapahtuu, silloin kansalaisella on kaikki, mitä hän voi perustellusti toivoa ja mitä hän voi missään hyvin järjestetyssä yhteiskunnassa koskaan saada.

Todellinen suomalaisuus on vastuunkantoa Suomen länsimaisesta liberaalidemokratiasta, pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja yhteisistä ihmisoikeuksista. Lisäksi sen rinnalla kulkee vastuu samoista arvoista ja periaatteista Euroopassa ja koko maailmassa. Suomen Operaatio Libero edistää näitä perusarvoja toiminnallaan – tule mukaan vahvistamaan perustuslaillisuutta ja demokraattista oikeusvaltiota!

Oppitunteja disinformaatiosta

Suomen Operaatio Libero on valmistellut kolme oppituntia netin disinformaatiosta. Tunnit opettavat informaatiolukutaitoa ja kriittistä ajattelua, ja ne sopivat hyvin esim. äidinkielen, historian tai yhteiskuntaopin opetukseen. Tunnit on suunnattu etupäässä lukioon ja ammattikouluun, mutta niitä voi käyttää myös yläkoulussa.

Laitamme oppimateriaalit vapaasti jakoon. Näitä tunteja ja tuntisuunnitelmia saa käyttää vapaasti kouluopetuksessa. Kalvoista on sekä pidemmät että tiiviimmät versiot sekä PowerPointina että pdf:nä. Lisenssi on CC BY 4.0, eli materiaalia saa käyttää koulussa, omien materiaalien pohjana ja editoida kunhan sen alkuperä mainitaan.

Suunnittelimme tunnit yhdessä Faktabaarin ja Kriittisen Korkeakoulun kanssa. Kiitos materiaalista ja avusta!

Vieraskynä: Vaalivilppiväitteet kuntavaaleissa 2021

Janne ”Rysky” Riiheläinen

Jos joku on perehtynyt tai osallistunut suomalaisten vaalien järjestämiseen, tietää hyvin, miten hajautettu organisaatio on ja monien ihmisten käsien, silmien ja tarkistusvaiheiden läpi kulkeva laskujärjestelmä on. Suomalainen virkakoneisto tekee myös valtavan valmistelutyön toimivien ja rehellisten vaalien toteuttamiseksi.

Äänestyspaikalla toimintaa pyörittävät puolueiden nimittämät kansalaiset. Ennen on ehdokkaat ja heidän lähiomaisensa saivat olla vaalilautakunnissa, mutta nyt se on kielletty. Äänestyspaikan auetessa uurna avataan ja näytetään tyhjänä ensimmäiselle äänestäjälle. Sen jälkeen se lukitaan ja avataan vasta kun äänestyspaikka on suljettu.

Illalla vaalilautakunta tekee alustavan ääntenlaskun, joka on vähintään kaksinkertainen. Tärkeää on myös, että uurnasta löytyvien vaalilippujen määrä täsmää äänestysjärjestelmään merkittyyn äänestäjien määrään. Sen jälkeen vaaliliput sinetöidään ja toimitetaan keskusvaalilautakunnalle, jossa niin ikään on kaikkien puolueiden edustajat. Siellä äänet lasketaan vielä uudestaan ja tulos tarkistetaan.

Tästä prosessista olisi hyvin vaikeaa saada läpi huomaamatta edes yksittäisiä muutoksia saatikka sitten sen kokoisia petoksia, että niillä olisi laajempaa merkitystä. Ei mikään ihme, että syytteissä vaalipetoksesta ei ole kuvattu, ainakaan realistisesti, miten se olisi mahdollista.

Mikään inhimillinen toiminta ei tapahdu ilman virheitä tai jopa täysin tahallisia väärinkäytöksiä. Jotain vaalien sujumisesta kertoo se, että oikeuskanslerille on tullut vaaleista vain seitsemän valitusta. Nekin liittyvät yleensä tunnistamiseen tai muihin vaalitoimituksen kulkuun liittyviin asioihin.

Vaalipetosväitteet ja varsinkin niihin uskominen missään määrin nousevat usein ihan silkasta tietämättömyydestä. Toki mukana on myös entistä enemmän vainoharhaista epäluottamusta ja kyynistä halua lietsoa epäluottamusta. Jo ennen vaaleja jotkut tahot alkoivat esittää väitteitä vaalipetoksesta.

Varsin usein vaalivilppiväitteissä esiintyy urbaanilegendojen tyypillinen piirre, jossa väitetään jonkun asian tapahtuneen tietylle ihmiselle. Tarinoita kerrotaan tyyliin ”kaverini kaveri kertoi tälle, miten perheensä antamia ääniä ei näkynyt tuloksissa.”

Epämääräisyys ei tee näistä väitteistä toimimattomia, vaan ne lietsovat epäluottamusta yleisellä tasolla. Juuri tämän taustalla olevan epäluottamuksen takia ei faktoilla voida vaalien rehellisyyttä kiistävien päätä kääntää. Mutta vaalilaskennan moninaisten vaiheiden ja muiden faktojen avulla on mahdollista estää näiden ajatusten leviämistä suuremman joukon käsityksiksi. Kysymys on myös siitä perinteisestä disinformaatioon vastaamisen hankaluudesta, jossa reagointi vain edistää disinfon etenemistä.

Tutkimuksessa puhutaan niin sanotuista uusista salaliittokertomuksista, joiden kohdalla faktojen esittäminen ja todentaminen ei ole mitenkään merkittävää. Olennaista on esittää epäilyjä ja syytöksiä, vaikkei niille pysty antamaan mitään perusteita saatikka todisteita. Nämä väitteet ovat eräänlainen kutsuhuuto, jonka avulla kootaan yhteen jo valmiiksi epäluottamusta tai jopa vihamielisyyttä kokevia henkilöitä.

Vaalivilppinarratiiviin on tarttunut myös jokunen perussuomalainen. Tässä osansa on myös sillä, että oikeistopopulistien keskuudessa on ollut monessa tapana ottaa mallia Trumpista. Yhdysvalloissa Trump on repimässä väitteellään vaalipetoksesta rikko kansakuntaa. Sen väitteen takia rynnittiin väkivalloin sikäläiseen eduskuntaan estämään vaalin tuloksen vahvistamista. Saman Ison valheen takia sisäisen terrorismin vaara on turvallisuusviranomaisten mukaan se kaikkein suurin vaara tällä hetkellä. Vaalivilppiväite on yksi monista disinformaationarratiiveista, joka on tuotu tänne Atlantin yli.

Esille voi nostaa myös suositun nuoriso-podcastin Levelin, jonka juontajista toinen valittiin Vantaan valtuustoon perussuomalaisten listalta. Vaali-illan lähetyksessään Levelin juontajat puhuivat paljon vaalipetoksista ja nimenomaan siihen sävyyn, että he pitivät niitä tosina. Myös koronankieltäjien keulahahmona tunnetuksi tullut ja perussuomalaisten listalta Lohjan valtuustoon valittu Ossi Tiihonen levittää väitteitä vaalipetoksista. Paljon julkisuudessa viime aikoina ollut ekonomisti Tuomas Malinen kertoi Twitter-tilillään sekä suomeksi että englanniksi pitävänsä vaaleja epärehellisinä. Lukuisista pyynnöistä huolimatta hän ei esittänyt todisteita väitteelleen.

Hyvin pitkään järjestelmällistä työtä vaalivilppiin liittyvän disinformaation levittämisessä on tehnyt Johan Bäckman. Hän on saavuttanut jalansijaa QAnon / Kristallipuolue – ja öyhöttävämmän äärioikeiston parissa. Hän jopa kirjoitti ja kustansi kirjan, jossa esitti väittämiään suomalaisen vaalijärjestelmän heikkouksista. Jonkun verran hänen esittämänsä väitteet näyttävät myös levinneen edellä mainituissa piireissä, mutta mitään laajempaa vastakaikua Bäckmanin on vaikeaa saada. Tämä johtuu sekä hänen vahvasta Venäjä-kytkennästään että monien hänen väitteidensä lapsellisuudesta.

Myös Janus Putkosen Venäjän miehittämästä Ukrainasta päätoimittama MV-lehti on pitänyt esillä väitteitä vaalivilpistä. Samoin moni muu äärilaidan sivusto ja videokanava.

Viestinnällisesti asiaan vaikuttaa myös ennen vaaleja käyty laaja kampanjointi, jossa vaalien tärkeyttä ja rehellisyyttä korostettiin valtiollisessa mainoskampanjassa. Näin teema ikään kuin nostettiin keskustelunaiheeksi ja se antoi viestinnällisesti mahdollisuuden vastata tämän kampanjaan viestiin.

Vaalit eivät ole koko demokratia, mutta ilman vapaita ja rehellisiä vaaleja ei ole demokratiaakaan. Siksi vaaleihin kohdistuvat väärinkäytökset tai väitteet väärinkäytöksistä ovat aina vakava asia.

Risto Rajalan haastattelu: Kunnan tehtävät ja bisnesyhteistyö

Kuntavaaleissa on hämärtynyt, mitkä asiat kuuluvat kunnalle, valtiolle ja EU:lle. Kunnan talous ja yhteistyö liike-elämän kanssa on yksi kunnan toiminnan peruskysymyksistä. Risto Rajala oli Suomen Operaatio Liberon haastattelussa näistä aiheista.

Yritykset ja kunnan talous

Lauri Snellman: Tervetuloa haastatteluun, Risto Rajala! Olen Lauri Snellman ja kysyn kuntavaalikysymyksiä liittyen kunnan talouteen ja tehtäviin Operaatio Liberon puolesta. Haastateltavanani on Risto Rajala. Risto on Eurooppanuorten puheenjohtaja ja kokoomuspuolueen jäsen.

Haluaisin kysyä: kaupungit ja kunnat pystyvät pysymään elinvoimaisina tekemällä yhteistyötä bisnesmaailman kanssa. Seudun elinvoima taas tukee vahvaa kuntataloutta. Miten kaupungit ja kunnat voivat tarjota mahdollisuuksia liike-elämälle?

Risto Rajala: Niin, tuo on hyvä kysymys. Ainakin aktiivisen elinkeinopolitiikan kautta. Se on yksi tärkeä asia. Se että tarjotaan riittävästi yritystontteja ja tehdään kunnasta houkutteleva paikka yrityksille, että he haluavat toimia siellä.

Tässä hyvä kumuloituu: mitä paremmin jossain kunnassa on liiketoimintaedellytykset, sitä enemmän se luo lisää liiketoimintaedellytyksiä. Kaupunkitaloustieteessä puhutaan tällaisista kasautumiseduista. Se on ainakin yksi asia, joka on hyvä ottaa huomioon kunnallisessa päätöksenteossa.

Snellman: Eli kun kunta pystyy luomaan verkostoja yrityksille, tai se vaikkapa saa tehtaan, tai lähistöllä on tehdas, tai se on jonkinlainen kaupunkikeskus, sinne tulee lisää yrityksiä. Syynä on, että alueella on jo liiketoimintaa. Bisnes taas tukee kuntapalveluita, ja kuntapalvelut taas tukevat yrityksiä.

Rajala: Kyllä, juuri näin.

Hallinnon tasot ja demokratia

Snellman: Kiitoksia! Teillä on kokemusta valtakunnan tason politiikasta, kun olette nähneet eduskunnan toimintaa läheltä. Olette myös Eurooppanuorten puheenjohtaja ja tunnette EU-asiat hyvin. Voitteko vähän luonnehtia, mitä jokainen hallinnon tasoista tekee: kunta, valtio, EU. Minkälainen vaikutelma teillä on?

Rajala: Niin, lähtökohtaisesti on luonnollista, että hallinnolla on eri tasoja. Päätökset on järkevintä ja ennen kaikkea demokraattisinta tehdä sillä tasolla, joka on toisaalta lähimpänä kansalaista mutta tällä tasolla voidaan oikeasti vaikuttaa asiaan.

Esimerkiksi jos mietitään maankäyttöä tai perusterveydenhuollon palveluita, niin nämä asiat koskevat kuntalaisia hyvin henkilökohtaisesti. Siksi nämä asiat on järkevintä ja demokraattisinta päättää siellä kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa.

Sitten taas esimerkiksi isot ja globaalimmat asiat olisi syytä hoitaa Euroopan Unionissa – sellaiset asiat jotka on järkevintä ja demokraattisinta hoitaa yli 400 miljoonan ihmisen hallintoalueella. Tästä voisi käydä esimerkkinä vaikkapa juuri sisämarkkinalainsäädäntö. Meidän talous toimii paljon paremmin, jos mennään yksillä säännöillä samalla talousalueella kuin että olisi 27 erilaista sääntöä.

Tai sitten vaikka ilmastonmuutoksen torjunta. Yksinään Suomen ilmastotoimet ovat todella tärkeitä enkä yhtään vähättele niitä. Mutta sitten kuitenkin Euroopan Unionin tasolla voidaan saada paljon enemmän aikaan, koska EU on kuitenkin kuuluu maailman suurimpiin talousalueisiin ja on merkittävästi integroitunut markkina-alue.

Kunnan, valtion ja EU:n tehtävät

Snellman: Nyt on kuntavaalit tulossa. Mistä asioista kunnassa päätetään?

Rajala: Kunnissa päätetään nimenomaan juuri niistä kaikkein lähimpänä ihmisiä olevista asioista, kuten perusterveydenhuollosta ainakin vielä toistaiseksi ennen kuin se mahdollisesti siirtyy hyvinvointialueille. Sitten koulutuksesta päätetään hyvin pitkälti kunnissa, ja sitten maankäytöstä. Eli käytännössä sellaisista asioista, mitä ihminen usein kaikkein konkreettisimmin näkee arjessaan.

Snellman: Eli kunta vastaa siitä, että konkreettiset arjen palvelut toimivat.

Rajala: Kyllä.

Snellman: Entä mistä eduskunnassa päätetään? Mistä Suomen valtio päättää?

Rajala: No, eduskunta päättää sitten lähtökohtaisesti valtion rahankäytöstä eli valtion budjetista, sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta. Sitten ylipäätään kansallisesta lainsäädännöstä ja kansallisista asioista.

Snellman: Kiitos! Entä mistä asioista EU:ssa päätetään?

Rajala: EU päättää niistä asioista, joissa jäsenmaat ovat antaneet sille toimivaltaa. Eniten toimivaltaa EU:lla on esimerkiksi yhteisessä kauppapolitiikassa, mikä kuuluu lähtökohtaisesti EU:n yhteiseen toimivaltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että EU toimii kaikissa globaaleissa kauppaneuvotteluissa yhtenäisenä ja yhdellä äänellä.

Sitten EU:lla on paljon toimivaltaa kaikessa sellaisessa, mikä liittyy sisämarkkinoiden toimintaan. Näin lainsäädäntö pysyy yhtenäisenä ja tämä 440 miljoonan kuluttajan markkina sellaisena, että yritykset kaikista 27 jäsenmaasta pystyvät operoimaan siellä. Sitten EU:lla on paljon toimivaltaa esimerkiksi ympäristöasioissa.

Mutta sitten taas terveyspolitiikka kuuluu niihin asioihin, missä EU:lla ei ole niin paljoa toimivaltaa. Tämä nähtiin aika konkreettisesti koronakriisin aikana. Moni on ehkä ollut vähän tyytymätön siihen, miten EU on vastannut koronapandemiaan. Tämä on johtunut yksinkertaisesti siitä, että terveyspolitiikka ja terveysasiat kuuluvat hyvin vahvasti kansalliseen toimivaltaan.

Snellman: Kiitoksia! Tämä selvensi monia asioita. Näissä vaaleissa on hämärtynyt, mitkä kysymykset ovat kunnan tasolla ja arjen kysymyksiä. Ihmisiä kuitenkin kiinnostavat terveyspalvelut, kunnan talous ja liiketoiminnan mahdollisuuksien takaaminen.

Rajala: Kyllä.

Snellman: Tämä selvensi asioita paljon. Kiitoksia, Risto Rajala!

Mistä EU-elvytysrahastossa on kyse?

EU:n elvytysrahastosta on käyty kiistaa Suomessa. Miten elvytysrahasto hyödyttää Suomea ja Eurooppaa? Miten se rakentaa Suomeen avointa yhteiskuntaa? Miten se modernisoi taloutta? Suomen Operaatio Liberon Lauri Snellman haastatteli ekonomisteja Anni Marttista ja Vesa Vihriälää Eurooppanuorten auttaessa haastatteluiden järjestämisessä.

Haastattelussa avataan myös EU:n talouspolitiikan vaihtoehtoja. EU on poliittisen päätöksenteon areena, sen asioihin voi vaikuttaa EU-parlamentin, eduskunnan, ylikansallisen kansalaiskeskustelun ja eurooppalaisen kansalaistoiminnan kautta.

Mitä hyötyä elvytysrahastosta on?

Lauri Snellman: Olen Lauri Snellman. Teen haastattelua Operaatio Liberolle. Haastateltavana on Vesa Vihriälä. Hän on kansantaloustieteilijä, Helsingin yliopiston professori ja hän on ollut myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toiminnassa. Haluaisin kysyä Teiltä: Suomessa elvytysrahastosta on tullut iso kiista, ja sitä on täällä usein arvosteltu nettomaksuosuuksilla. Minkä takia teidän mielestänne rahasto on Suomen etu?

Vesa Vihriälä: Sanotaan näin, että EU tarvitsee jotain yhteistä fiskaalista tai finanssipoliittista vastausta koronakriisiin. Sen takia täytyy etsiä keinoja, joista päästään yhteisymmärrykseen jäsenmaiden kesken. En itse pitänyt alun perin enkä edelleenkään pidä tätä rahastoa parhaana mahdollisena tapana auttaa niitä maita, joiden oma finanssipoliittinen toimintakyky on rajallinen.

Mutta kun on niin että rahastosta on laaja yksimielisyys ja kaikki muut ovat valmiita hyväksymään tällaisen konstruktion, niin minusta on eduksi että Suomi tukee tätä ratkaisua. Jos Suomi olisi jättänyt rahaston hyväksymättä, tämä olisi ollut Suomen omien etujen kannalta huono asia kahdesta syystä.

Ensimmäinen on se, että rahaston hylkääminen olisi aiheuttanut melkoisen turbulenssin Euroopassa, koska EU:n politiikkavastaus on nyt rakennettu tämän rahaston varaan. Jos se olisi kaatunut, olisi täytynyt keksiä joku uusi tapa hoitaa sama asia. Se olisi ollut hidasta ja työlästä, ja toki Suomea olisi pidetty sitten syyllisenä tähän asiaan. Tämä olisi heikentänyt muita Suomelle tärkeitä asioita, joissa tarvitaan muitten maitten myötävaikutusta. Se on ensimmäinen asia.

Ja toinen ehkä sitten vähän syvemmälle menevä on se, että tässä tapauksessa on joitain maita, jotka nimenomaisesti hyötyvät erityisesti juuri tästä ratkaisusta. Suomi ei tällä kertaa ole näiden maiden joukossa, mutta voi hyvin olla, että Euroopassa on kriisejä, joissa Suomi tarvitsee muitten solidaarisuutta. Sitä ajatellen on tärkeää, että Suomi toimii tavalla että se on muiden mielestä hyvä solidaarisuuden kohde. Solidaarisuus on aina vähän vastavuoroista.

Lauri Snellman: Tervetuloa haastatteluun! Olen Lauri Snellman Suomen Operaatio Liberosta. Haastateltavana on SAK:n ekonomisti Anni Marttinen. Anni on erikoistunut EU:n kehitykseen ja on toiminut myös valtiovarainministeriössä EU-tehtävissä.

Haluaisin kysyä EU:n elvytyspaketista: Olette kirjoittaneet, että elvytyspaketti on Suomen etu. Asiasta on käyty hirveästi kiistaa Suomessa. Mitä hyötyä siitä on Suomelle ja myös Euroopalle yleensä?

Anni Marttinen: Elpymispaketti on aika moniulotteinen. Silloin kun koronakriisi iski kaikista vaikeimmin viime vuonna, esimerkiksi keskuspankkien puolelta oli jo pitkään puhuttu että pelkkä rahapolitiikka ei riitä elvyttämään koko EU:n taloutta tällaisesta kriisistä. Tällaisesta yhteisestä velkamenetelmästä oltiin puhuttu jo ennen koronakriisiä. Nyt koronakriisin aikana nähtiin, että nyt on akuutti aika saada finanssipoliittista elvytystä, jotta koko EU-alue saadaan elpymään ja vältettyä pitkäaikainen työttömyys.

Jo silloin koronakriisin alkuvaiheessa huomattiin, että pelkkä mahdollisuus EU:n yhteisen elvytysratkaisun puutteesta alkoi vaikuttaa jo rahoitusmarkkinoilla epävarmuuteen ja volatiliteettiin. Nähtiin että korot alkoivat nousemaan. Heti kun viestittiin että EU tekee tällaisen elpymispaketin, viesti rauhoitti markkinoita. Nähdään että kyky päätyä yhteiseen finanssipolitiikkaan rauhoittaa rahoitusmarkkinoita. Tässä on yksi puoli siitä.

Toinen asia on, että kun olemme talous- ja rahaliitossa, meidän täytyy ajatella Suomen taloutta yhtenä osana koko EU:n talouden kokonaisuutta. Me emme voi ajatella Suomen taloutta yksinään, irrallisena tästä kokonaisuudesta. Olemme sitoutuneet siihen että elvytämme koko EU:ta. Suomen isoin vientialue on EU, Suomen vientiin vaikuttaa myös miten koko EU tulee elpymään. Tähän tarvitaan tällainen yhteinen paketti.

Sitten kolmantena, toinen ratkaisu olisi että Suomi ei olisi lähtenyt tähän EU:n elpymispakettiin. Komissiosta asti on tullut viestiä, että asia olisi merkittävä mainehaitta. Hylkääminen voisi myös olla riski koko EU:n tulevaisuudelle ja koko EU:n yhtenäisyydelle. Tämä on paitsi talousvaikutuksiltaan, myös poliittisilta vaikutuksiltaan tosi merkittävä paketti. Tämä kertoo maailmalle ja globaalisti EU:n yhtenäisyydestä ja kyvystä toimia yhdessä. Tilanteeseen liittyy myös riski EU:n hajoamisesta. EU:ssa oleminen on sekä poliittisesti että taloudellisesti paljon fiksumpaa. Suomen bruttokansantuote hyötyy enemmän EU:ssa kuin ulkopuolella, ja poliittiset vaikutusmahdollisuudet ovat myös paljon paremmat.

Yhteenveto: Sekä Vihriälä että Marttinen korostavat, että EU tarvitsee yhteisen investointibudjetin vastauksena koronakriisiin, kun rahan hintaa ei enää voi alentaa ja näin tukea liiketoimintaa. Suomi myös tarvitsee EU:ta, ja sen on tuettava yhteistä vastausta kriisiin. Budjetin hylkääminen olisi voinut johtaa uuteen eurokriisiin.

Vihriälä lisäksi nostaa esiin Suomen valtion vaikutusmahdollisuuksien turvaamisen, vaikka rahasto ei olisikaan paras mahdollinen ratkaisu. Marttinen ottaa esiin, että Suomen talous on osa yhteistä EU:n taloutta, jota täytyy elvyttää suomalaisen talouskasvun turvaamiseksi.

Miten elpymisrahasto edistää avointa yhteiskuntaa?

Snellman: Kiitoksia! Vesa Vihriälä, mielestänne Suomi ei siis voi ajaa itseään sivuraiteelle Euroopassa ja maailmassa hylkäämällä elvytysrahaston. Eikö rahasto näin edistä Suomen kehittymistä avoimena yhteiskuntana?

Vihriälä: Suomen osallistuminen rahastoon tukee sitä, että pystymme ajamaan omia intressejämme Euroopan unionissa ja olemaan sen täysivaltainen jäsen. En tiedä, onko ”avoin yhteiskunta” oikea ilmaisu tähän. Ongelmista huolimatta prosessin tukeminen tässä vaiheessa, kun se käy kaikille muille edistää Suomen kykyä vaikuttaa omien intressiensä mukaisesti Euroopan Unionin asioihin.

Snellman: Kiitoksia! Eli elvytyspakettia nyt tarvitaan kun tuli koronakriisi, EU tarvitsee kykyä reagoida tällaisiin kriiseihin yhdessä, paketti auttoi estämään uuden eurokriisin. Suomi lopulta tarvitsee EU:ta, ja elvytysrahasto pitää hyväksyä jotta Suomi pysyisi mukana ja pystyisi vaikuttamaan EU:ssa. Anni Marttinen, eikö EU:n vakautuminen rakenna näin myös Suomen avointa yhteiskuntaa?

Marttinen: Mitä tarkoitat kysymyksellä?

Snellman: Tarkoitan Suomen asemaa avoimena yhteiskuntana, joka on avoin maailmalle paitsi taloudellisesti myös poliittisesti.

Marttinen: Kyllä, ehdottomasti! EU on väline, mekanismi tai poliittinen instituutio, jossa Suomella on vaikutusmahdollisuuksia. Kyllä Suomi pienenä avotaloutena hyötyy siitä sekä taloudellisesti että poliittisesti, niin kuin äsken mainitsin ja saa ääntään kuuluviin EU:n kautta.

Yhteenveto: Kummankin mukaan rahaston hyväksyminen vahvistaa Suomen asemaa EU:ssa. Vihriälä ei halua esittää EU-politiikkaa poliittisina valintoina avoin/suljettu (eli liberaali/autoritaarinen) tai vasemmisto/oikeisto-akseleilla. Marttisen mukaan taas EU-jäsenyys edistää Suomen avoimuutta vaikutusmahdollisuuksien ja vientivetoisen avoimen talouden vahvistajana.

Miten elpymisrahasto modernisoi taloutta?

Snellman: Kiitoksia! Anni Marttinen, olette korostaneet, että paketilla vahvistetaan talouden tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Miten paketti palvelee näitä päämääriä?

Marttinen: No, tämä paketti on EU-tasolla suunnattu niin, että kansallisesti 38% paketista pitää käyttää vihreään siirtymään, ja vihreää siirtymää ja ilmastonmuutoksen torjumista edistävään teknologiaan. Suomessa on nyt päätetty että käytetään 50%, vähän ylikin, tähän vihreään siirtymään ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Jäsenmaat ovat laittaneet alustavaa viestiä komissiolle ja toimittaneet kansallisia suunnitelmia. Niissä on hyvin paljolti keskitytty teknologiaan, teknologiseen kehitykseen ja digitalisaatioon. Näen että tuottavuus tulee kasvamaan, ja tällä paketilla on hyvin paljon potentiaalia kehittää EU:n taloutta ympäristöystävällisempään ja teknologiapainotteisempaan suuntaan. On ollut paljon puhetta hybridikulkuvälineiden kehityksestä, digitalisaatiosta ja 5G-verkon rakentamisesta. Nämä ovat keinoja, joilla pystymme rakentamaan taloutta ja yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan.

Snellman: Kiitoksia! Vesa Vihriälä, koronakriisi on ajanut EU:n talouden kriisiin. Miksi investoinnit ja elvytys olisivat nykytilanteessa hyvää talouspolitiikkaa koko EU:ssa? Eikö rahasto aja EU:n laajempaa etua?

Vihriälä: Nyt kun on tarve ja tällainen akuutti suhdannekriisi. Kun tässä erityistilanteessa korkotaso on jo nollassa ja rahapolitiikka ei voi suoraan tavattomasti elvyttää taloutta niin totta kai tarvitaan finanssipoliittista elvytystä. Tämä rahasto on tapa huolehtia, että kaikki maat pystyvät jollain tavalla osallistumaan tähän elvytykseen oman taloutensa osalta.

Nyt kuitenkin rahasto on hidas, jolloin se ei ole hirveän tehokas lyhyen aikavälin kysynnän tukemiseen. Se voi auttaa näitä yksittäisiäkin maita harjoittamaan järkevää finanssipolitiikkaa, kun se mahdollistaa sellaisia investointeja ja rakenneuudistuksia, jotka parantavat erityisesti kriisissä heikkojen maiden talouden suorituskykyä tuonnempana. Sitä kautta rahasto mahdollistaa heille mm. vihreää siirtymää ja digitalisaation hyödyntämistä. Kaikki ovat asioita, jotka kaiken kaikkiaan parantavat muita heikommassa tilanteessa olleiden talouksien toimintakykyä.

Tämä vahvistaa tietysti koko EU-alueen taloudellista kehitystä jatkossa. Se vähentää myös riskejä siitä, että tähän saakka ongelmissa olleet maat joutuisivat uudelleen ongelmiin jos nämä rahat käytetään hyvin.

Snellman: Eli yhteenvetona: näette elvytysrahastossa kaksi hyötyä. Investoinnit voivat auttaa estämään uuden eurokriisin ja modernisoida Euroopan taloutta.

Vihriälä: Kyllä, näin ehkä sen voi kiteyttää.

Snellman: Kiitoksia! Katsotaan EU:n roolia tässä. Anni Marttinen, eikö se tuo isompia hartioita Euroopan maiden rakennemuutoksille? Jos katsotaan koronarokotuksia, EU ajoi kansainväliset koronarokotteiden tuotantoketjut ylös nyt alkukeväästä, ja myös Suomi pystytään rokottamaan kesän yli. Voisiko investoinneista juuri EU-tasolla olla samalla tavalla kokonaisuudesta tai isosta mittakaavasta koituvaa hyötyä?

Marttinen: Kyllä nimenomaan, juuri Suomen näkökulmasta. Ensinnäkin paketti mahdollistaa jo pitkään tavoiteltuja isoja investointeja EU-tasolla, nimenomaan tätä vihreää siirtymää, ilmastonmuutoksen torjumista, digitalisaatiota ja teknologian kehitystä. Tuottavuus on ollut pitkään jäänyt jälkeen muusta maailmasta.

Elvytyspaketti on hyvä, kun se vaikuttaa tähän isoon kehitykseen skaalavaikutuksistaan hyvällä tavalla. Myös talouspoliittisen paineen takia jo pelkästään tällainen elpymispaketti on todella iso panos tulevaisuuden kestävään kehitykseen, kun siinä on hyvin tarkkaan raamitettu mihin näitä rahoja saa käyttää. Tämä on ennennäkemätön kehitys- ja investointipaketti.

Yhteenveto: Elvytysrahasto parantaa talouden tuottavuutta ja suorituskykyä pitkällä aikavälillä, kun se lisää talouden ympäristöystävällisyyttä tukemalla vihreää rakennemuutosta ja tietotekniikan käyttöä. EU-tason elvytys myös vahvistaa näitä vaikutuksia, kun kaikilla EU-mailla on kyky modernisoida talouttaan.

Vihriälän mukaan tämä voi auttaa estämään tulevia talouskriisejä. Marttinen korostaa myös ympäristöystävällisyyttä ja ottaa myös mittakaavaedut eli EU:n investoinnit ovat yhdessä vahvempia kuin jäsenmaiden erikseen. Tästä on hyötyä myös Suomen tuottavuuden kasvattamiseen.

EU:n talouspolitiikan vaihtoehdot

Snellman: Kiitoksia! Vesa Vihriälä, vielä yksi kysymys. Olette kirjoittaneet, että toivoisitte paluuta markkinavetoiseen Euroopan integraation malliin. Eikö tätä voisi vasemmisto/oikeisto-akselilla oikeistolaisena agendana, kun EU ja sen valtiot joutuisivat toimimaan markkinoiden säännöillä? Minkälaista politiikkaa silloin harjoitettaisiin sekä Suomessa että Euroopassa?

Vihriälä: En osaa sijoittaa kysymystä tälle oikeisto/vasemmisto-akselille, minusta kurinalaisuus on tärkeä aspekti ylipäätään talouspolitiikassa. Niin pitkään kun pidetään kiinni nykyisistä perussopimuksista, joissa lähtökohtana on että viime kädessä jokainen maa vastaa omasta talouspolitiikastaan, niin silloin instituutioiden ja menettelytapojen pitää olla sellaisia että jäsenmailla on kannustimet toimia tällä tavalla. 

En asettaisi sitä niinkään oikeisto/vasemmisto-akselille, vaan sille akselille että nykyisten sopimusten perusidea siitä että jokainen maa vastaa taloudestaan pätee vai ei.

Snellman: Kiitoksia! Anni Marttinen, olette toivoneet blogissanne EU:n talouskurisääntöjen muuttamista ottamaan ilmasto ja elvytystarve paremmin huomioon. Eikö tällainen muutos veisi EU:ta jonkin verran vasemmalle oikeisto/vasemmisto-akselilla? Minkälaista politiikkaa silloin harjoitettaisiin EU:ssa ja Suomessa?

Marttinen: No, asia on ollut keskustelussa jo pitkään ennen koronakriisiä. Jos otetaan talouspolitiikka ja puoluepolitiikka toisistaan irrallisiksi, Euroopan finanssipoliittisissa säännöissä on todella isoja valuvikoja. Jo ennen koronakriisiä on huomattu, että säännöt ovat enemmän myötäsyklisiä. Sanotaan että jos on vaikka laskusuhdanne, nämä säännöt jopa edistävät suhdannetta tai lisäävät suhdanteen vaikutusta, vaikka talouspolitiikan pitäisi olla vastasyklistä.

EU-sääntöjen monimutkaisuus on vaikuttanut siihen, että säännöissä on jo politisoituneisuutta. Jos otetaan vaikka Italia, joka ei vuonna 2018 räikeästi huomioinut alijäämäsääntöjä. Tässä on jo isoa politisoituneisuutta, koska jos on iso talous, EU:ssa ollaan valmiita katsomaan läpi sormien ja muokkaamaan sääntöjä sen mukaan. Ei ole järkeä, että EU:ssa on sääntöjä, joiden uskottavuus menee, kun niitä aletaan analysoimaan politisoituneisuuden kiikareiden läpi. Säännöt pitäisi uudistaa niin ettei olisi minkäänlaista tarvetta poliittisesti tai luovasti analysoida ja toteuttaa niitä sääntöjä.

Jos puhutaan siitä, että ilmastokriisin ja tasa-arvon huomioiminen talouspolitiikassa veisi vasemmalle, niin se tarkoittaa että tällä hetkellä ollaan oikealla. Meillä on talouspolitiikan säännöt, jotka ovat painottuneita talouskasvuun tai talouskuriin ja ollaan hyvin kriittisiä alijäämiä kohtaan huomioimatta investointeja.

Olen nähnyt, että jos haluamme tavoitella vaikkapa ilmastokriisin torjumista, esimerkiksi ilmastoinvestoinnit eivät voi olla näissä alijäämäsäännöissä mukana. Tämä tarkoittaisi sitä, että olisi enemmän tilaa investoida ja kehittää taloutta kestävämpään suuntaan. Jos investointeja ei oteta huomioon, niin tällainen talouskuriajattelu dominoi tavoitetta päästä hiilineutraaliuteen. Minun mielestäni investoinnit täytyy ottaa huomioon silläkin uhalla, että talouspolitiikka siirtyy uusliberaalista oikeistosta vähän vasemmalle.

Yhteenveto: EU:n talouspolitiikan säännöt ovat poliittisesti laadittuja lakeja, ja niiden vaihtoehdoista on virinnyt keskustelua.

Vesa Vihriälä näkee talouskurin arvokkaana talouspolitiikan ohjenuorana, eikä halua sijoittaa sitä vasemmisto/oikeisto-akselille. Hän sitä vastoin näkee kiistakysymyksenä, säilytetäänkö nykyiset talouskuria ja valtioiden omavastuuta korostavat periaatteet.

Anni Marttinen taas arvostelee nykyisiä talouskurisääntöjä. Ne pahentavat lamoja sen sijaan että ne tasapainottaisivat talouden suhdannevaihteluita. Säännöt ovat poliittisia jo nyt, kun suurvalloille näyttäisi olevan eri säännöt. Sääntöjä tulisikin yksinkertaistaa siten, että politiikka ei vaikuta niiden tulkintaan.

Vasemmisto/oikeisto-akselilla nyt ollaan oikealla, kun talouskuri jyrää tasa-arvon ja hiilineutraaliuden kaltaiset tavoitteet. Sääntöjä tulee uudistaa sallimaan investoinnit hiilineutraaliuteen ja tasa-arvoon, mikä siirtää talouspolitiikkaa vähän vasemmalle nykyisestä uusliberaalista oikeistosta.

Snellman: Kiitoksia tosi paljon haastattelusta! Tämä oli todella valaiseva näkökulma vaikeaan ja kiistanalaiseen aiheeseen.